גלי צוק 

    054-9330505

    galizuk@gmail.com

    טובה אלדד 

    054-4357191

    tovaeldad@gmail.com‏