גלי צוק 

054-9330505

galizuk@gmail.com

טובה אלדד 

054-4357191

tovaeldad@gmail.com‏