top of page
התחלה
קורס ריפוי קוונטי

 ?מה זה ריפוי קוונטי 

 

חיים כהרפתקאה

 

המרחב הקוונטי קיים כל הזמן ומשפיע עלינו כל הזמן, בין אם אנחנו מודעים אליו ובין אם לא.

רובנו אינם מודעים אליו ובשל כך אנחנו מושפעים ממנו אך איננו משפיעים בתוכו.

המרחב הקוונטי, לעומת זאת הוא מרחב מודע.

כמה עוצמה ויופי היתה מתגלית לנו אם המודע שבמרחב היה פוגש את המודע שבתוכנו !!

התפיסה הקוונטית מאפשרת ופותחת את הבחירה מתוך הבין ממדיות, מתוך חיבור גבוה.
מתוך בחירה זו אנו בוחרים בחירות מיטביות המיטיבות בו זמנית עם עצמנו ועם הסביבה.

התפיסה הקוונטית מרחיבה ומעצימה אותנו פותחת לנו אפשרויות חדשות שלא דמיינו
שאפשריות ופתוחות עבורנו. היא פותחת עבורנו יותר ויותר את דרכנו ואת צעדינו
בנתיב הנשמתי שלנו בדרך למימוש השליחות הנשמתית שלנו כלפי עצמנו,
כלפי המשפחה שלנו וכלפי עולם.

האנרגיה הקוונטית היא שדה הפוטנציאלים האינסופי (ממש שדה של מציאויות חלופיות)שאנו חיים בתוכו כל הזמן. זאת הוויה, שמעבר לזמן, למרחב ולתפיסת העצמי.
 

זהו גם מרחב שבו האקאשה נמצאת. בהמצא כל המידע על כל אחד מאיתנו ועל האנושות כולה. גם אותה ניתן לרפא, לשנות את הדנ"א המשפיע עלינו כרגע.

להיות בסינרגיה עם האנרגיה הקוונטית משמע היכולת ליצור
מציאות בדרך קלה ופשוטה - בקוונטי אין דרמות.

יש חיבור עוצמתי וישיר לחיים.

יש ניסים. והרבה.

מציאות בה מתקיים ריפוי קוונטי במערכות יחסים, ריפוי פיזי, ריפוי רגשי -
באופן הכי טבעי והרמוני שיכול להתקיים - פשוט מתוך המרחב הקוונטי.